Skoliozy
Alt Text

Stopy

Alt Text

Wady postawy

Alt Text

Niemowlęta

Alt Text


MetodyFunkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz – FITS

FITS jest to jedna z 7 metod “specyficznych” w leczeniu skolioz metod rekomendowanych przez Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment). Najważniejszym celem tej metody jest stabilizacja skoliozy u dzieci oraz zmniejszenie kąta skrzywienia w przypadkach skolioz nieprogresywnych. FITS obejmuje trzy etapy terapii:

 1. Szczegółowe badanie i systematyczna kontrola efektów terapii
 2. Rozciąganie przykurczonych mięśni i przygotowanie struktur mięśniowopowięziowych do korekcji
 3. Ćwiczenia oparte na budowaniu wzorcców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie

W naszym gabinecie Korrektiv wszyscy terapeuci pracujący z pacjentami ze skoliozą posiadają certyfikaty metody FITS.


BSPTS

BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School). Jest to jedna z 7 metod “specyficznych” w leczeniu skolioz metod rekomendowanych przez Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment).

BSPTS polega na trójpłaszczyznowej korekcji kręgosłupa, technikami rozprężania klatki piersiowej, aktywacji mięśniowej a także integracji nowouzyskanej pozycji ciała. Jest “specyficzną” metodą zakładającą podejście holistyczne do pacjenta, obejmuje również edukację pacjenta i rodziców, dbałość o stabilizację ciała oraz utrzymywanie korekcji podczas aktywności dnia codziennego.

Metodą BSPTS możemy ćwiczyć zarówno z młodymi pacjentami w celu zapobiegania progresji skrzywienia, korekcji skrzywienia i tak ważnej poprawy estetyki ciała, jak i z dorosłymi. Głównym celem jest poprawa estetyki ciała i poprawa pracy układu krążeniowo-oddechowego. BSPTS można ćwiczyć również u pacjentów po operacji skolioz, chorobą Scheuermanna, wadami postawy i deformacjami klatki piersiowej.
Jesteśmy również organizatorami szkoleń BSPTS jako jeden z dwóch ośrodków w Polsce.


SEAS

SEAS jest to jedna z 7 metod “specyficznych” w leczeniu skolioz metod rekomendowanych przez Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment). Polega na aktywnej samodzielnej korekcji w trzech płaszczyznach, koncentruje się na kontroli posturalnej i poprawie stabilności kręgosłupa. Wykorzystujemy ją do nauki czynności dnia codziennego i nauki autokorekcji.


Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych.

Trójwymiarowa terapia stóp jest metodą uwzględniającą fizjologiczny rozwój stóp dziecka w pierwszym roku jego życia. Terapia ta stanowi podstawę do wczesnego diagnozowania i leczenia nieprawidłowego ustawienia stóp.


Inne

 • NDT Bobath
 • PNF
 • PNF w skoliozach
 • DoboMed Diagnostyka i podstawowe zasady leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych
 • Terapia CranioSacralna Upleger CST I i CST II
 • Mulligan Concept
 • Kinesiology Taping


Szkolenia


Kurs metody BSPTS Base Level – poziom podstawowy
Oficjalny kurs metody BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) poziom Base Level w Polsce. Metoda jest jedną z siedmiu, tzw. „specyficznych” w terapii skolioz idiopatycznych i deformacji strukturalnych kręgosłupa, polecanych przez Towarzystwo SOSORT.

Nadchodzące terminy: sprawdź na BSPTS Polska


Kurs metody BSPTS Level 1 – poziom pierwszy
Oficjalny kurs metody BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) poziom Level 1 w Polsce. Metoda jest jedną z siedmiu, tzw. „specyficznych” w terapii skolioz idiopatycznych i deformacji strukturalnych kręgosłupa, polecanych przez Towarzystwo SOSORT.

Nadchodzące terminy: sprawdź na BSPTS Polska


O nasAlt Text

Współpracujemy ze sobą od 2013 roku. Jesteśmy jedynym w Gdańsku gabinetem specjalizującym się w leczeniu skolioz w którym cały zespół pracuje Metodami Specyficznymi Według rekomendacji SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment).

Głównymi terapiami, które wykorzystujemy w codziennej pracy jest FITS, BSPTS Rigo Concept oraz SEAS (jesteśmy również organizatorami szkoleń BSPTS jako jeden z dwóch ośrodków w Polsce). Metody Specyficzne są poparte dowodami naukowymi potwierdzającymi ich skuteczność w leczeniu skolioz. Polegają na trójpłaszczyznowej korekcji skolioz dobranej indywidualnie do każdego pacjenta, rozprężeniach klatki piersiowej w odpowiednich pozycjach wyjściowych, stabilizacji, autokorekcji w czynnościach dnia codziennego.

Jesteśmy autorami i prowadzącymi szkolenie “Praktyczne podejście do wad postawy-terapia wg Korrektiv” które zostało opracowane w celu przybliżenia uczestnikom terapii dzieci z wadami postawy. Tematyką kursu jest praca ze stopą płaską, płasko- koślawą, koślawością kolan, przeprostami kolan, asymetrią ciała oraz zaburzeniami w płaszczyźnie strzałkowej, czyli najczęściej występującymi wadami postawy u zdrowego dziecka.


Wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią wyników terapiiAlt Text

WspółpracujemyKontakt


 • kontakt@korrektiv.pl
 • 503-802-057

Przyjmujemy w gabinetach w Gdańsku Zaspa oraz w gabinecie w Kolbudach.
Kolbudy
Przychodnia Rodzinna Kolbudy, ul. Przedszkolna 34, 83-050 Kolbudy

Gdańsk
Gabinet rehabilitacji Korrektiv, Pilotów 3, 80-460 Gdańsk