SKOLIOZY
Skoliozy
WADY W POSTAWIE
Wady w postawie
TRENINGI MOTORYCZNE
Treningi motoryczne
SZKOLENIA
Szkolenia

Metody

Metody
Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz – FITS

FITS jest to jedna z 7 metod “specyficznych” w leczeniu skolioz metod rekomendowanych przez Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment). Najważniejszym celem tej metody jest stabilizacja skoliozy u dzieci oraz zmniejszenie kąta skrzywienia w przypadkach skolioz nieprogresywnych. FITS obejmuje trzy etapy terapii:

 1. Szczegółowe badanie i systematyczna kontrola efektów terapii
 2. Rozciąganie przykurczonych mięśni i przygotowanie struktur mięśniowopowięziowych do korekcji
 3. Ćwiczenia oparte na budowaniu wzorcców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie

W naszym gabinecie Korrektiv wszyscy terapeuci pracujący z pacjentami ze skoliozą posiadają certyfikaty metody FITS.

BSPTS

BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School). Jest to jedna z 7 metod “specyficznych” w leczeniu skolioz metod rekomendowanych przez Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment).

BSPTS polega na trójpłaszczyznowej korekcji kręgosłupa, technikami rozprężania klatki piersiowej, aktywacji mięśniowej a także integracji nowouzyskanej pozycji ciała. Jest “specyficzną” metodą zakładającą podejście holistyczne do pacjenta, obejmuje również edukację pacjenta i rodziców, dbałość o stabilizację ciała oraz utrzymywanie korekcji podczas aktywności dnia codziennego.

Metodą BSPTS możemy ćwiczyć zarówno z młodymi pacjentami w celu zapobiegania progresji skrzywienia, korekcji skrzywienia i tak ważnej poprawy estetyki ciała, jak i z dorosłymi. Głównym celem jest poprawa estetyki ciała i poprawa pracy układu krążeniowo-oddechowego. BSPTS można ćwiczyć również u pacjentów po operacji skolioz, chorobą Scheuermanna, wadami postawy i deformacjami klatki piersiowej. Jesteśmy również organizatorami szkoleń BSPTS jako jeden z dwóch ośrodków w Polsce.

SEAS

SEAS jest to jedna z 7 metod “specyficznych” w leczeniu skolioz metod rekomendowanych przez Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment). Polega na aktywnej samodzielnej korekcji w trzech płaszczyznach, koncentruje się na kontroli posturalnej i poprawie stabilności kręgosłupa. Wykorzystujemy ją do nauki czynności dnia codziennego i nauki autokorekcji.

Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych.

Trójwymiarowa terapia stóp jest metodą uwzględniającą fizjologiczny rozwój stóp dziecka w pierwszym roku jego życia. Terapia ta stanowi podstawę do wczesnego diagnozowania i leczenia nieprawidłowego ustawienia stóp.

Inne
 • NDT Bobath
 • PNF
 • PNF w skoliozach
 • DoboMed Diagnostyka i podstawowe zasady leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych
 • Terapia CranioSacralna Upleger CST I i CST II
 • Mulligan Concept
 • Kinesiology Taping

Szkolenia

Kurs metody BSPTS Base Level - poziom podstawowy

BSPTS and korrektiv

Oficjalny kurs metody BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) poziom Base Level w Polsce. Metoda jest jedną z siedmiu, tzw. „specyficznych” w terapii skolioz idiopatycznych i deformacji strukturalnych kręgosłupa, polecanych przez Towarzystwo SOSORT.


Najbliższy termin: 24-26.05.2024 - Formularz rejestracji

 • Więcej informacji na BSPTS Polska

Więcej informacji

 • Kurs skierowany jest do wszystkich pracowników służby zdrowia zainteresowanych zdobyciem określonej podstawowej wiedzy na temat skoliozy i innych zaburzeń kręgosłupa.
 • Kurs trwa 3 dni (8 godz. dziennie, w sumie 24 godz.) wykłady z wiedzy teoretycznej
 • Uczestnik/ kursant będzie:
  • aktywnym członkiem interdyscyplinarnego zespołu zajmującego się leczeniem/terapią schorzeń związanych z deformacją kręgosłupa
  • rozumiał etiopatogenezę oraz patomechanikę zachodzących zmian morfologicznych w płaszczyźnie strzałkowej kręgosłupa oraz w przebiegu skoliozy idiopatycznej
  • potrafił przeprowadzić pełny wywiad oraz badanie kliniczne i funkcjonalne pacjenta ze skoliozą idiopatyczną
  • potrafił zdiagnozować kliniczne i funkcjonalnie zmiany morfologiczne w płaszczyźnie strzałkowej oraz w przebiegu skoliozy idiopatycznej
  • stosował oraz prawidłowo interpretował kwestionariusze oceny jakości życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną
  • potrafił wykorzystać cyfrowe narzędzia do oceny, interpretacji i zrozumienia wyników badania radiologicznego pacjenta ze skoliozą idiopatyczną
  • potrafił ocenić oraz przeanalizować przebieg leczenia ortopedycznego pacjentów z deformacjami kręgosłupa
  • rozumiał znaczenie wykorzystania dowodów naukowych w leczeniu zachowawczym pacjenta ze skoliozą idiopatyczną
  • stosował wytyczne SOSORT dotyczące praktyki klinicznej, opublikowane w 2018r.
 • Kurs kończy się egzaminem pisemnym.
 • Warunkiem uczestnictwa w kursie Level 1, jest pozytywny wynik egzaminu kończącego Base Level
 • Kurs prowadzony w języku polskim.
 • Kurs BSPTS Base Level przeznaczony jest dla wszystkich zawodów medycznych z minimum tytułem licencjata

 

 • Miejsce szkolenia: Gabinet Rehabilitacji Korrektiv, ul.Pilotów 3/12, 80-460 Gdańsk
 • Prowadzący: dr n. o zdr. Mateusz Kozinoga (certyfikowany instruktor metody)
 • Informacje: kontakt@korrektiv.pl
 • Liczba godzin kursu: 24
 • Koszt kursu BSPTS Base Level: 1900zł
 • Patronat: Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Kurs metody BSPTS Level 1 - poziom pierwszy

BSPTS and korrektiv

Oficjalny kurs metody BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) poziom Level 1 w Polsce. Metoda jest jedną z siedmiu, tzw. „specyficznych” w terapii skolioz idiopatycznych i deformacji strukturalnych kręgosłupa, polecanych przez Towarzystwo SOSORT.


Najblisze terminy:

Więcej informacji na BSPTS Polska


Więcej informacji

 • Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów z minimum tytułem licencjata, którzy ukończyli kurs BSPTS Base Level.
 • Kurs trwa 6 dni (8 godz. dziennie, w sumie 48 godz.), łączy wykłady z wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 • Uczestnik/ kursant będzie potrafił:
  • opisać ogólne zasady BSPTS Concept by Rigo
  • określić specyficzne zasady terapii skolioz
  • zdefiniować indywidualne strategie korekcji dla konkretnego przypadku w różnych pozycjach wyjściowych
  • opracować plan leczenia w oparciu o wyniki oceny klinicznej i radiologicznej pacjenta
  • wybrać podstawowe pozycje wyjściowe: supine - leżenie tyłem, prone - leżenie przodem, side- leżenie bokiem, sitting- siedzenie, standing- stanie, w zależności od wzoru skrzywienia
  • prowadzić terapię w oparciu o zasady terapii i korekcji 3D wg BSPTS oraz wprowadzić aktywację mięśniową odpowiednio dla każdego wzoru skrzywienia w różnych pozycjach wyjściowych.
 • Kurs kończy się egzaminem pisemnym.
 • Warunkiem uczestnictwa w kursie Level 2 jest pozytywny wynik egzaminu kończącego Level 1 oraz przygotowanie i przedstawienie Komitetowi Edukacyjnemu BSPTS Studium przypadku w okresie pomiędzy kursem Level 1 i Level 2./li>
 • Kurs BSPTS Level 1 można odbyć tylko w formie stacjonarnej z instruktorem
 • Kurs prowadzony w języku polskim.

 

 • Miejsce szkolenia: Gabinet Rehabilitacji Korrektiv, ul.Pilotów 3/12, 80-460 Gdańsk
 • Prowadzący: dr n. o zdr. Mateusz Kozinoga (certyfikowany instruktor metody)
 • Informacje: kontakt@korrektiv.pl
 • Liczba godzin kursu: 48
 • Koszt kursu BSPTS Level 1: 5600zł
 • Patronat: Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Praktyczne podejście do wad w postawie - terapia wg Korrektiv

Korrektiv

Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów, studentów oraz nauczycieli wychowania fizycznego zainteresowanych zdobyciem wiedzy w dziedzinie leczenia wad w postawie u dzieci.


Terminy: 13-14.04.2024 Formularz rejestracji


Więcej informacji

 • Kurs trwa 2 dni (18 godz. dydaktycznych) Godziny zajęć:
  • Sobota 9:00-17:00,
  • Niedziela 9:00-16:00
 • Tematyka szkolenia:
  • Szkolenie zostało opracowane w celu przybliżenia uczestnikom terapii dzieci z wadami postawy.
  • Przeanalizujmy podstawowe badanie dziecka, dające możliwość szybkiej weryfikacji i planu pracy z dzieckiem, rozróżnienie podstawowych wad w postawie.
  • Uczestnicy poznają schemat pracy z dzieckiem, który od wielu lat z powodzeniem stosujemy w naszych gabinetach.
  • Tematyką kursu jest praca ze stopą płaską, płasko- koślawą, koślawością kolan, przeprostami kolan, asymetrią ciała oraz zaburzeniami w płaszczyźnie strzałkowej, czyli najczęściej występującymi wadami w postawie u zdrowego dziecka.

 • Program szkolenia: DZIEŃ I

  1. Omówienie przyczyn powstania wad w kończynach dolnych
  2. Podstawowa diagnostyka dziecka
  3. Zajęcia praktyczne ze stopą i kolanami
  4. Taping stóp
 • Program szkolenia: DZIEŃ II

  1. Omówienie przyczyn powstania wad w postawie u dzieci
  2. Zajęcia praktyczne, asymetrie ciała
  3. Zajęcia praktyczne z płaszczyzną strzałkową
  4. Stabilizacja
  5. Pytania i odpowiedzi

 • Miejsce szkolenia: Gabinet Rehabilitacji Korrektiv, ul.Pilotów 3/12, 80-460 Gdańsk
 • Prowadzące: Joanna Kujałowicz, Małgorzata Koc- Wielachowska, Marta Flis
 • Informacje: kontakt@korrektiv.pl
 • Koszt kursu: 1500 zł

O nas

Zespół

Współpracujemy ze sobą od 2013 roku. Jesteśmy jedynym w Gdańsku gabinetem specjalizującym się w leczeniu skolioz w którym cały zespół pracuje Metodami Specyficznymi Według rekomendacji SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment).


Głównymi terapiami, które wykorzystujemy w codziennej pracy jest FITS, BSPTS Rigo Concept oraz SEAS (jesteśmy również organizatorami szkoleń BSPTS jako jeden z dwóch ośrodków w Polsce). Metody Specyficzne są poparte dowodami naukowymi potwierdzającymi ich skuteczność w leczeniu skolioz. Polegają na trójpłaszczyznowej korekcji skolioz dobranej indywidualnie do każdego pacjenta, rozprężeniach klatki piersiowej w odpowiednich pozycjach wyjściowych, stabilizacji, autokorekcji w czynnościach dnia codziennego.


Jesteśmy autorami i prowadzącymi szkolenie “Praktyczne podejście do wad postawy-terapia wg Korrektiv” które zostało opracowane w celu przybliżenia uczestnikom terapii dzieci z wadami postawy. Tematyką kursu jest praca ze stopą płaską, płasko- koślawą, koślawością kolan, przeprostami kolan, asymetrią ciała oraz zaburzeniami w płaszczyźnie strzałkowej, czyli najczęściej występującymi wadami postawy u zdrowego dziecka.

Joanna Kujałowicz
Joanna Kujałowicz

Od 2007 roku pracuję w zawodzie fizjoterapeuty. W swojej praktyce specjalizuję się w terapii skolioz, wad w postawe i chorobie Scheuermanna u dzieci.


 • W 2014 roku założyłam firmę Korrektiv w której pracują najlepsi terapeuci. Stale podnosimy Nasze kwalifikacje, aby oferować kompleksową terapię, dostosowaną indywidualnie do młodego pacjenta.
 • Prowadzę diagnostykę i terapię pacjentów oraz badania postawy ciała w przedszkolach i szkołach na terenie Gdańska.
 • Od 2013 do 2019 roku byłam terapeutką na 2-tygodniowych turnusach rehabilitacyjnych FITS dla dzieci i młodzieży organizowanych przez dr n. med. Mariannę Białek (współtwórcę FITS)
 • 2019 Kongres z okazji XV- lecia metody FITS- prezentacja: Efekty zachowawczego leczenia skoliozy 3-łukowej FITS +gorset. Opis przypadku.
 • Od 2019 roku jestem organizatorem szkoleń metody BSPTS Rigo Concept w Gdańsku ( jednej z 7 metod specyficznych akredytowanych przez SOSORT w leczeniu skolioz)
 • Od 2020 roku organizator i terapeuta turnusów rehabilitacyjnych Korrektiv dla dzieci ze skoliozą i wadami w postawie ciała, w których pracujemy głównie metodą BSPTS oraz FITS i SEAS.
 • Jestem współautorką i prowadzącą szkolenia „Praktyczne podejście do wad w postawie- terapia wg Korrektiv.
 • W 2022 roku uczestniczyłam w Międzynarodowej Konferencji SOSORT w San Sebastian (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) czyli Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz na świecie.
 • Uczestniczka konferencji szkoleniowych i naukowych dot. rehabilitacji dzieci- Forum Praktyków Skoliozy w Warszawie.
 • Konferencja Skolioza-Geneza Leczenie I życie po operacji
 • Na codzień jestem pełną optymizmu i radości z życia żoną, mamą dwóch wspaniałych nastolatek i kochanego psa rasy Bichon Frise o imieniu Skubiś.
 • Trenuję siatkówkę od 10 roku życia. Aktualnie gram Amatorskiej Lidze Siatkówki Rodziców ALSR w Gdańsku.
 • Uwielbiam podróże z moją kochaną rodziną, z najlepszymi przyjaciółkami przy których nigdy nie da się nudzić oraz wyjazdy integracyjne z najwspanialszym teamem Korrektiv.

Kwalifikacje:

 • Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wydziału Fizjoterapii
 • FITS Concept Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz- certyfikowany terapeuta
 • MasterCourse FITS
 • BSPTS Rigo Concept-certyfikowany terapeuta
 • SEAS Terapia skolioz
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz deformacji kręgosłupa-Moduł I, II
 • Diagnostyka i podstawowe zasady leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych z elementami DoboMed
 • Terapia CranioSacralna Upledgera CST I i CST II
 • Skolioza- Osteopatyczny punkt widzenia
 • Indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne w leczeniu skoliozy, ze szczególnym uwzględnieniem gorsetu w typie Cheneau
 • Klatka piersiowa w terapii skolioz
 • Płaskostopie jako problem globalny
 • Mulligan Concept moduł A i B
 • Kinesiology Taping
Malgorzata Koc-Wielachowska
Malgorzata Koc-Wielachowska

W zawodzie fizjoterapeuty pracuję od 2011 roku. Doświadczenie zdobywałam pracując wspecjalistycznych przychodniach z pacjentami dorosłymi oraz z dziećmi.

 • Od 2017 jestem w zespole Korrektiv. Prowadzę diagnostykę i terapię pacjentów oraz badania postawy ciała w przedszkolach i szkołach na terenie Gdańska.
 • Współautor i prowadząca szkolenia “Praktyczne podejście do wad w postawie – terapia wg Korrektiv”.
 • Uczestniczka konferencji szkoleniowych i naukowych dot. rehabilitacji dzieci- Forum Praktyków Skoliozy w Warszawie.
 • Konferencja Skolioza-Geneza Leczenie i życie po operacji.
 • 2019 Fizjoterapeutka podczas turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci ze skolioza orgaznowanego przez dr Mariannę Białek (twórczynię koncepcji FITS.
 • Od 2020 terapeutka na turnusach rehabilitacyjnych Korrektiv.
 • Od 2021 kierownik działu Treningów Motorycznych prowadzonych dla dzieci z wadami w postawie w Korrektiv oddział Zaspa.
 • W pracy jak i prywatnie jestem osoba pozytywnie nastawiona do świata i ludzi. Uwielbiam podróże oraz długie spacery w towarzystwie bliskich mi osób, z których czerpie wiele przyjemności. W wolnych chwilach bardzo chętnie chwytam po dobra książkę, oraz gram w planszowki z przyjaciółmi.

Kwalifikacje:

 • Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunek Fizjoterapia
 • Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku dietetyka.
 • FITS Concept Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz- certyfikowany terapeuta
 • FITS MASTER course
 • BSPTS Rigo Concept- certyfikowany terapeuta
 • SEAS Terapia Skolioz
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz deformacji kręgosłupa- Moduł I, II
 • Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy – podejście zintegrowane
 • Skolioza- Osteopatyczny punkt widzenia
 • Indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne w leczeniu skoliozy, ze szczególnym uwzględnieniem gorsetu w typie Cheneau
 • Zoga Movement Introduction
 • PNF Basic Course
 • Innowacyjność w leczeniu skolioz
 • The S-E-T Concept
 • Kinesiology Taping
dr Marta Flis
Marta Flis

Jestem fizjoterapeutką od 2016 roku od początku związaną z Korrektiv, gdzie prowadzę diagnostykę i terapię pacjentów. Zajmuję się korekcją skolioz oraz wad w postawie ciała.

 • Jestem współautorką i prowadzącą szkolenia „Praktyczne podejście do wad w postawie- terapia wg Korrektiv".
 • Od 2017 roku prowadzę zajęcia ze studentami kierunku Fizjoterapia i Terapia Zajęciowa na AWFiS, w 2022 roku również ze studentami GUMed.
 • W roku 2018 byłam fizjoterapeutką podczas turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci ze skoliozą organizowanego przez dr Mariannę Białek (współtwórczynię koncepcji FITS).
 • Uczestniczyłam w konferencjach szkoleniowych i naukowych dot. Rehabilitacji dzieci- Forum Praktyków Skoliozy w Warszawie.
 • Od 2020 terapeutka na turnusach rehabilitacyjnych Korrektiv
 • W 2020 roku odbyłam staż szkoleniowy w ramach programu ERASMUS+ w Instytucie RIGO-QUERA-SALVÁ S.L.P w Barcelonie stworzonego przez dr Manuela Rigo, twórcę metody rehabilitacji skolioz BSPTS.
 • Prywatnie od niedawna jestem szczęśliwą żoną i mamą, a 1/3 kanapy w naszym domu zajmuje Kala- pies rasy (nie)ogar polski .

Kwalifikacje:

 • 2022 tytuł doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
 • Absolwentka Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na kierunku Fizjoterapia
 • FITS Concept (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)- certyfikowany terapeuta
 • BSPTS Rigo Concept (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School)- certyfikowany terapeuta
 • SEAS Terapia Skolioz (Scientific Exercise Approach to Scoliosis)
 • Kompleksowy model postępowania fizjoterapeutycznego w pediatrii
 • Wczesna diagnostyka małego dziecka.
 • Skolioza- Osteopatyczny punkt widzenia
 • Indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne w leczeniu skoliozy, ze szczególnym uwzględnieniem gorsetu w typie Cheneau
 • Klatka piersiowa w terapii skolioz
 • Płaskostopie jako problem globalny
 • Kinesiology taping
Magdalena Dąbrowska
Magdalena Dąbrowska

Z fizjoterapią dziecięcą związana jestem od 2006 roku.

 • Od 2020 jestem terapeutką w zespole Korrektiv.
 • Prowadzę diagnostykę oraz terapię pacjentów ze skoliozą, chorobą Scheuermanna oraz wadami w postawie.
 • Od 2020 terapeutka na turnusach rehabilitacyjnych Korrektiv.
 • Uczestniczka konferencji szkoleniowych i naukowych dot. rehabilitacji dzieci- Forum Praktyków Skoliozy w Warszawie.
 • Konferencja Skolioza-Geneza Leczenie i życie po operacji
 • Od 2022 kierownik oddziału Korrektiv: Przychodnia Rodzinna Kolbudy
 • Kocham swoją pracę i staram się wciąż rozwijać zawodowo. Czas wolny dzielę między rodzinę a rozwijanie swoich pasji jak malowanie, fotografia przyrodnicza czy renowacja starych mebli. Jesiennymi wieczorami zdarza mi się dziergać na szydełku zabawki dla swoich kocurów Zulusa i Sulejmana. Nadmiar energii rozładowuje wielokilometrowymi pieszymi wędrówkami, w których dzielnie próbują towarzyszyć mi moi kochani synowie. Życiowe motto niezmienne od lat: "Semper in altum - zawsze wyżej" a Team Korrektiv idealnie się w te słowa wpisuje

Kwalifikacje:

 • Absolwentka Bydgoskiej Szkoły Wyższej
 • Studia podyplomowe:
  • Diagnostyka wad postawy z elementami gimnastyki korekcyjnej
  • Terapia zajęciowa
  • Trener personalny
 • Studia prawnicze:
  • Prawo medyczne
  • Od 2021 r jestem biegłym sądowym w zakresie fizjoterapii o specjalności ortopedii pediatrycznej.
 • FITS Concept Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz- certyfikowany terapeuta
 • BSPTS Rigo Concept Level Base
 • BSPTS Rigo Concept Level1
 • Trójpłaszczyznowa korekcja skolioz metoda Lehnert-Schroth
 • PNF w skoliozach
 • PNF1 i PNF2
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz deformacji kręgosłupa- Moduł I, II
 • Diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne w skoliozach
 • Skolioza- Osteopatyczny punkt widzenia
 • Indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne w leczeniu skoliozy, ze szczególnym uwzględnieniem gorsetu w typie Cheneau
 • Anatomy Trains in Structure & Function
 • Kinesiology taping
 • Metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
Joanna Półjanowska
Joanna Półjanowska

Pracuję z dziećmi i młodzieżą, co od zawsze było moim zawodowym celem.

 • Od 2019 jestem terapeutką w zespole Korrektiv. Prowadzę terapię pacjentów ze skoliozą, chorobą Scheuermanna oraz wadami w postawie.
 • 2019 Fizjoterapeutka podczas turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci ze skolioza orgaznowanego przez dr Mariannę Białek (twórczynię koncepcji FITS).
 • Od 2020 terapeutka na turnusach rehabilitacyjnych Korrektiv.
 • Uczestniczka konferencji szkoleniowych i naukowych dot. rehabilitacji dzieci- Forum Praktyków Skoliozy w Warszawie.
 • Na codzień wytrwale i z uśmiechem dążę do celu zawsze widząc pozytywne strony każdej sytuacji. Wolny czas najchętniej spędzam w towarzystwie rodziny i przyjaciół podczas długich spacerów i przy dobrym jedzeniu, którego nie muszę sama gotować. Dumna żona i mamusia Hawańczyka Mufy, którą każdy pacjent nie raz zobaczy na wielu zdjęciach.

Kwalifikacje:

 • Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • FITS Concept (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)- certyfikowany terapeuta
 • BSPTS Rigo Concept Level Base
 • BSPTS Rigo Concept Level1
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz deformacji kręgosłupa- Moduł I, II
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych
 • NDT BOBATH
 • Skolioza- Osteopatyczny punkt widzenia
 • Indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne w leczeniu skoliozy, ze szczególnym uwzględnieniem gorsetu w typie Cheneau
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 miesięcy
 • Terapia ręki. Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR- I i II stopień
 • Anatomy Trains in Structure & Function
 • Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej- podstawowy i rozwijający
 • Tensiotaping/FDM Taping
Ewa Długi
Ewa Długi

Pracę zawodową rozpoczęłam w 2014 roku i od początku jestem zwiazana z Korrektiv. Choć kierunków w fizjoterapii jest bardzo wiele, to nie wyobrażam sobie innej pracy niż z dziećmi.

 • Prowadzę terapię pacjentów ze skoliozą, chorobą Scheuermanna oraz wadami w postawie.
 • Uczestniczka konferencji szkoleniowych i naukowych dot. rehabilitacji dzieci- Forum Praktyków Skoliozy w Warszawie.
 • Konferencja Skolioza-Geneza Leczenie I życie po operacji
 • Od 2020 terapeutka na turnusach rehabilitacyjnych Korrektiv.
 • Obecnie, prywatnie spełniam się w roli mamy dwójki małych dzieci.

Kwalifikacje:

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku na kierunku Fizjoterapia.
 • BSPTS Rigo Concept (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School)- certyfikowany terapeuta
 • SEAS Terapia Skolioz (Scientific Exercise Approach to Scoliosis)
 • Diagnostyka i podstawowe zasady leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych z elementami DoboMed
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz deformacji kręgosłupa- Moduł I, II
 • Indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne w leczeniu skoliozy, ze szczególnym uwzględnieniem gorsetu w typie Cheneau
 • Klatka piersiowa w terapii skolioz
 • Płaskostopie jako problem globalny
 • Terapia Cranio Sacralna Upledgera CST 1, CST 2
 • Kinesiology Taping
Karolina Lipka
Karolina Lipka

Jestem terapeutką, która swoją pierwszą pracę w zawodzie rozpoczęła pracą z dziećmi, wiedząc, że to właśnie w tym kierunku chcę rozwijać swoje umiejętności.

 • Od 2020 jestem terapeutką w zespole Korrektiv. Prowadzę terapię pacjentów ze skoliozą, chorobą Scheuermanna oraz wadami w postawie.
 • Od 2020 terapeutka na turnusach rehabilitacyjnych Korrektiv.
 • Prywatnie jestem miłośniczką psów, więc w naszym domu nie mogło zabraknąć najbardziej rozpieszczonego sznaucerka Leo. Aktualnie spełniam się w roli żony i projektantki wnętrz naszych pierwszych wspólnych czterech kątów. W wolnym czasie lubię podróżować oraz spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

Kwalifikacje:

 • Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunek fizjoterapia
 • FITS Concept (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)- certyfikowany terapeuta
 • BSPTS Rigo Concept Level Base
 • BSPTS Rigo Concept Level1
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz deformacji kręgosłupa- Moduł I, II
 • Indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne w leczeniu skoliozy, ze szczególnym uwzględnieniem gorsetu w typie Cheneau
 • Kurs Masaż Tkanek Głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną
 • Kinesiology taping
Angelika Grugel
Angelika Grugel

W swojej praktyce zawodowej zajmuję się zarówno rehabilitacją dorosłych jak i dzieci, jednak praca z najmłodszymi pacjentami od zawsze przynosi mi najwięcej satysfakcji i radości.

 • Od 2020 jestem terapeutką w zespole Korrektiv. Prowadzę terapię pacjentów ze skoliozą, chorobą Scheuermanna oraz wadami w postawie.
 • Podczas terapii najważniejsze jest dla mnie holistyczne podejście oraz nawiązanie jak najlepszego kontaktu pacjentem.
 • Po pracy uwielbiam kręcić kilometry na gdańskich ścieżkach rowerowych, gotować, planować kolejne górskie wycieczki

Kwalifikacje:

 • Absolwentka Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
 • FITS Concept Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz- certyfikowany terapeuta
 • BSPTS Rigo Concept Level Base
 • BSPTS Rigo Concept Level1
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz deformacji kręgosłupa- moduł I
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz deformacji kręgosłupa- Moduł II Deformacje kręgosłupa.
 • Indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne w leczeniu skoliozy, ze szczególnym uwzględnieniem gorsetu w typie Cheneau
 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej–stopień I
 • Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej - stopień II
 • PNF poziom podstawowy
 • Kinesiology taping
 • Masaż Tkanek Głębokich
Urszula Zabłocka
Urszula Zabłocka
 • Od 2020 jestem fizjoterapeutką w zespole Korrektiv. Zajmuję się terapią dzieci starszych i młodszych z wadami w postawie.
 • Od 2020 terapeutka na turnusach rehabilitacyjnych Korrektiv.
 • Uwielbiam współpracować z dziećmi. Nawiązanie dobrego kontaktu z małym pacjentem sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Stale uczestniczę w kursach i szkoleniach, aby podnosić swoje umiejętności i wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy.
 • Prywatnie jestem miłośniczką podróżowania i sportu, a w szczególności pływania i jazdy na nartach.

Kwalifikacje:

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Zdrowia oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na kierunki fizjoterapia
 • FITS Concept (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)- certyfikowany terapeuta
 • BSPTS Rigo Concept Level Base
 • BSPTS Rigo Concept Level1
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz deformacji kręgosłupa- Moduł I
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz deformacji kręgosłupa- Moduł II Deformacje kręgosłupa.
 • Indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne w leczeniu skoliozy, ze szczególnym uwzględnieniem gorsetu w typie Cheneau
 • Praktyczne podejście do wad w postawie- terapia według Korrektiv
 • Kinesiology taping
 • Masaż tkanek głębokich
 • Masaż powięziowy
Julia Studzińska
Julia Studzińska

Od 2 roku studiów wiedziełam, że moja fizjoterapeutyczna droga musi być związana z dziećmi. W trakcie licznych praktyk studenckich wybierałam placówki ukierunkowane na pracę z najmłodszymi. Tak znalazłam Korrektiv, w którym nie tylko dostałam pracę, ale również mam możliwość zdobywania doświadczenia w tematyce skolioz i wad w postawie.


Od 2022 jestem terapeutką w zespole Korrektiv. Prowadzę terapię dzieci starszych jak i młodszych z wadami w postawie. Na co dzień zajmuje się tresurą niesfornego lagociaka Chewie’go. Uśmiech rzadko kiedy schodzi mi z twarzy. W wolnym czasie lubię grać w planszówki z moimi najbliższymi, chodzić na długie spacery i podróżować!


Kwalifikacje:

 • Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • FITS Concept (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)- certyfikowany terapeuta
 • BSPTS Rigo Concept Level Base
 • BSPTS Rigo Concept Level1
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz deformacji kręgosłupa- Moduł I
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz deformacji kręgosłupa- Moduł II Deformacje kręgosłupa.
 • Indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne w leczeniu skoliozy, ze szczególnym uwzględnieniem gorsetu w typie Cheneau
 • Praktyczne podejście do wad w postawie- terapia według Korrektiv
 • Kinesiology taping

Współpracujemy

Cennik

Diagnostyka skolioz i wad postawy 250 zł
(obowiązuje przedpłata 100zł z obowiązkiem wysłania potwierdzenia na numer konta podany poniżej)
Diagnostyka skolioz i wad postawy 250 zł
+ kolejne rodzeństwo + 100 zł
Rehabilitacja instruktażowa (indywidualna) 50 minut 180 zł
Rehabilitacja cotygodniowa 30 minut 100 zł
Rehabilitacja cotygodniowa 50 minut 150 zł
(przy płatności z góry za cały miesiąc)
Rehabilitacja cotygodniowa 30 minut 90 zł
(przy płatności z góry za cały miesiąc)

Kontrola dziecka 100 zł
Rehabilitacja dorosłych 180 zł
Trening motoryczny 45 minut 60 zł
(płatne z góry za cały miesiąc)
Taping aplikacja 40 zł


Numer konta do wpłat: PL89 1140 2004 0000 3902 7679 2767

Kontakt

e-mail: kontakt@korrektiv.pl

tel: 503-802-057


Przyjmujemy w gabinetach w Gdańsku Zaspa oraz w gabinecie w Kolbudach.
Gdańsk
Gabinet rehabilitacji Korrektiv, Pilotów 3, 80-460 Gdańsk
Kolbudy
Przychodnia Rodzinna Kolbudy, ul. Przedszkolna 34, 83-050 Kolbudy
Background